Marketing External Relation

img-1502350844.jpg
Manager MER    : Hertini Sangaprila (EIEI'15)

img-1502351696.jpg


Vice Manager MER    : Revaldi Adrian (EAK'15)

img-1502351731.jpgPartner MER    : Dhenita Sary RM (EMA'16)

img-1502351506.jpg


Partner MER    : Elvina Sorta Setyawati (EMA'16)

img-1502351568.jpg


Partner MER    : Jihad Muhammad Alif (EIE'16)

img-1502351608.jpg


Partner MER    : Vitha Masyita Ramli (EAK'16)

img-1502351652.jpg